Privacy

De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het BHV4ALL klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van bestellingen, zoals bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden.
Uw gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan derden verstrekt.

© Copyright 1995-2018 BHV4ALL Alle rechten voorbehouden.

 

Disclaimer / Copyright
 

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluiten BHV4ALL en de redactie en medewerkers van deze site iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

© Copyright BHV4ALL. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Safe Products worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.
Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

BHV4ALL 
Weezenhof 3453
6536 GP Nijmegen
info@safe-products.nl 

Bepaalde links in deze site leiden naar andere sites op servers van derden waarover BHV4ALL geen controle heeft. Daarnaast leiden links van andere sites naar de site van BHV4ALL. BHV4ALL  waarborgt niet de juistheid en accuraatheid van de informatie vervat in dergelijke servers. Tevens impliceert BHV4ALL geen goedkeuring of betrokkenheid, hetzij direct of indirect, met betrekking tot de inhoud van deze sites, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

GlobeCharge