Evacuatie & brancards
Een bedrijfshulpverlener moet niet alleen voldoende opgeleid zijn om ingeval van een calamiteit adequaat te kunnen optreden, maar hij/zij moet ook de beschikking hebben over verschillende hulpmiddelen. 
Een verbandkoffer en een brandblusser alleen zijn dan niet voldoende.


ResQ-Chair evacuatiestoel

EHBO brancard

Draagdoeken
     

Lifeguard wervelpank

Pro-Lite wervelplank

Kuipbrancard
     

Schepbrancards

Veldbed
 
Nato brancard
     

Immobilisatie
 
Diverse evacuatie