Evacuatie / brancard
Een bedrijfshulpverlener moet niet alleen voldoende opgeleid zijn om ingeval van een calamiteit adequaat te kunnen optreden, maar hij/zij moet ook de beschikking hebben over verschillende hulpmiddelen.  Een verbandkoffer en een brandblusser alleen zijn dan niet voldoende.


EHBO brancard

Evacuatie doeken/matras

Nato brancard

Diverse evacuatie
       

Lifeguard wervelpank

Pro-Lite wervelplank

Kuipbrancard

Schepbrancards
       

Veldbed

ResQ evacuatiestoel

Immobilisatie