Naaldenkokers

Samed-box naaldenkoker 150 ml

I9 0015
Bestel

Samed-box naaldenkoker 500 ml

I9 0150
Bestel

Samed-box naaldenkoker 1500 ml

I9 0115
Bestel

Samed-box naaldenkoker 2000 ml

I9 0120
Bestel

Comed naaldencontainer 450 ml

1616010
Bestel

Sharpsafe afvalcontainer 2000 ml

I9 4140
Bestel

Sharpsafe afvalcontainer 7000 ml

I9 4110
Bestel